Why stand alone if we can go together?

Aansluiten bij FMF


Elke voorganger, oudste, leider van een christelijke organisatie, jeugdleider en aanbiddingsleider kan zich aanmelden als vriend van FMF. Dit biedt toegang tot alle diensten zoals deze vermeld staan elders op de site.

Aangesloten vrienden van FMF kunnen altijd op de regioavonden en de landelijke FMF conferentie altijd bevriende leiders meenemen.

Hieronder kunt u zich aanmelden om vriend van FMF te worden. De aanvraag bestaat uit 3 stappen. Wij werken op basis van automatische incasso. In stap 3 wordt u dan ook gevraagd u rekeningnummer in te voeren.
De jaarlijkse bijdrage is € 195,-. Voor € 50,- extra kunt u zich aanmelden voor het Studiecentrum, waar u een bron aan opbouwende informatie vindt. Opzeggen dient per email plaats te vinden, voor 1 november.

U kunt zich vandaag nog aanmelden via het online inschrijfformulier . Wij reiken u graag de broederhand en willen u bemoedigen met de woorden uit Handelingen 28:15: “En toen Paulus de broeders zag, dankte hij God en greep moed”.