Why stand alone if we can go together?

FMF Worship


FMF-worship is de afdeling aanbidding van FMF en speciaal opgezet voor aanbiddingsleiders, muzikanten en songwriters en vocals. FMF-worship wil aanbiddingsleiders ondersteunen door hen toe te rusten en te helpen hun bediening krachtiger uit te oefenen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor aanbiddingsleiders in onze gemeenten en te bouwen aan een sterke eenheid tussen hen, het leiderschapsteam en de voorganger. Zij bouwen door middel van hun bediening een troon voor Gods aanwezigheid en banen de weg voor de woordbediening, wonderen en tekenen.

De visie van FMF-worship is om de onderlinge band tussen voorgangers en aanbiddingsleiders te versterken en aanbiddingsleiders van diverse gemeentes bij elkaar te brengen. Ook is er ruimte voor christelijke artiesten om in het netwerk te stappen zodat ook tussen hen en de gemeenten een goede samenwerking tot stand kan komen. We willen elkaar dienen, bemoedigen en aanmoedigen om een krachtige bediening van aanbidding vrij te zetten in onze gemeenten en ons land.

FMF Worship meetings
Vrienden van FMF-worship zijn ook altijd welkom op de gewone FMF leaders bijeenkomsten. De visie hierachter is:
- De aanbiddingsbediening is geen eiland binnen de gemeente maar geïntegreerd.
- Voorgangers dienen een hartsrelatie met hun aanbiddingsleiders te hebben
- Worshipday
* Minimaal één  keer per jaar wordt een worshipday georganiseerd waarin onderwijs en ministry rondom aanbidding en aanbiddingsteams centraal   zal staan
* FMF conferentie
* Jaarlijks zal er een grote FMF conferentie worden gehouden

Ministry Package
Vrienden van FMF-worship ontvangen één keer per jaar een speciaal voor aanbiddingsleiders samengestelde ministry package. 

Vriend van FMF-worship worden
- Op voorspraak van de voorganger
- Kosten identiek aan “gewone” vrienden € 105,00, indien de voorganger zelf aangesloten FMF vriend is
- Zelfde toetredingsvoorwaarden