Why stand alone if we can go together?

Wat biedt FMF


FMF wil op verschillende wijzen werken aan de realisatie van de doelstelling. Enkele belangrijke kernbegrippen worden daarbij onderscheiden:

- Het geven van apostolische en profetische input bij aangesloten gemeenten
- Het bouwen van onderlinge vriendschappen tussen bedieningen
- Het toerusten van leiders en hen steunen in hun bediening
- Het geven van adviezen op basis van bijbelse principes
- Het organiseren van regiodagen en conferenties
- Het verstrekken van “ministry packages”, voorzien van specifieke studies
- Het helpen bouwen van sterke gemeenten naar Gods orde en patroon
- Het helpen in probleem- en conflictsituaties tussen leiders
- Het helpen stichten van nieuwe gemeenten
- Het helpen bij opzetten van statuten en bijbelse structuren
- Maandelijkse onderwijsbrieven met actuele thema's
- Optioneel: het bieden van een uitgebreid scala van studiemateriaal via de website van FMF

Om zo efficient en breed mogelijk te werken hebben we vier afdelingen binnen FMF:

FMF Leaders 
FMF Woman

Om de onderlinge relatie en verstandhouding te versterken tussen deze vier invloedrijke bedieningen binnen de lokale gemeenten hebben we gekozen voor deze opzet. Wij geloven dat connectie tussen deze bedieningen bepalend is voor een gezond klimaat binnen de hele gemeente. Wij adviseren dan ook om zowel uw worship en youthleaders aan te laten sluiten bij FMF. Voor deze twee afdelingen worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. 

Landelijke leiders:

De landelijke leiders van FMF zijn Hans en Esther Tims.

Kernteam:

Regio Midden Hans en Esther Tims

Hans en Esther Tims

 

 

   

 

Voor vrienden van FMF is de mogelijkheid om een banner te plaatsen in het Church Life Magazine. Met een banner kunt u uw gemeente- of organisatiegegevens onder de aandacht brengen in het magazine. Mocht u interesse hebben om te willen adverteren of een banner te plaatsen, dan kunt u contact opnemen middels info@churchlifemagazine.nl . Door beperkte advertentieruimte is het van belang vroegtijdig ruimte te reserveren.