Why stand alone if we can go together?

Financien


Jaarlijkse bijdrage voor FMF leaders:
- De jaarlijkse bijdrage voor “vrienden van FMF” bedraagt € 195,- en wordt jaarlijks vanuit FMF automatisch afgeschreven
- Er wordt twee keer per jaar een zogenaamde “ministry package” samengesteld, die voorziet in opbouwende studies en bruikbare artikelen speciaal voor leiders.
- De landelijke FMF-dag is voor vrienden van het FMF tegen gereduceerd tarief
- U kunt gebruik maken van het FMF online studiecentrum. Deze webservice biedt u als leider toegang tot een geweldige hoeveelheid studies, multimedia en ondersteunend materiaal voor uw gemeente en bediening. De bijdrage voor de toegang tot het studiecentrum bedraagt € 50,- per jaar
- Verder worden vanuit de contributie algemene onkosten gedekt zoals kantoor- en administratiekosten
- Voor de  afdelingen FMF worship en FMF Youth gelden gereduceerde tarieven, namelijk € 105,00

Het rekeningnummer van Friends for Ministries in Fellowship is NL94 RABO 0335.1086.28 te Bilthoven.