Why stand alone if we can go together?

FMF Woman


 

Vanuit FMF hebben we een speciale afdeling voor vrouwen in de bediening:

Women in Ministry!

Lange tijd werd in veel kerken onderwezen dat God geen enkele taak of plaats had voor de vrouwen. En al zeker geen eigen bediening! Maar … niets is minder waar! Wie de Bijbel goed leest ziet dat God door de eeuwen heen steeds een onmiskenbaar plan heeft gehad met vrouwen. Kijk maar naar het leven van vrouwen zoals Debora, Koningin Esther, Miriam, Rachab. En niet in de laatste plaats ook moedige vrouwen zoals Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, en uiteraard Maria, de moeder van Jezus.

Allereerst is van belang om te zien en te erkennen dat elke vrouw een bestemming en een plan van God op haar leven heeft. Of dit (alleen) binnen het gezin is, of (alleen) binnen de maatschappij, binnen de gemeente of elders binnen het Koninkrijk van God. Op iedere man én vrouw heeft God die bestemming gelegd die door niemand anders vervuld kan worden!

We zien dat God in onze tijd de positie van de vrouwen in de gemeente herstelt. De profeet Joel sprak het lang geleden al uit: “Uw zonen én Uw dochters zullen profeteren, en op zowel de dienstknechten als de dienstmaagden zal Mijn Geest worden uitgestort”. En Petrus zegt het daarna zelf in Handelingen 2: “Dít is het! Dit is het waar we op hebben gewacht!!”.

Wanneer zette God in het verleden vrouwen in? De Bijbel geeft ons hierover een aantal belangrijke sleutels. In het kort:
1)      Wanneer de situatie heel erg complex geworden was;
2)      wanneer de toekomst van generaties op het spel stond;
3)      wanneer de grenzen van het land opnieuw ingevuld of verlegd moesten worden.

Opvallend genoeg werkten deze vrouwen altijd in eenheid met de mannen (bv: debora/ Barak, Miriam/ Mozes, Esther/ Mordechai, Rachab/Jozua). Het was dus nooit een one-man-show, maar zeker ook geen one-women-show!

Vrouwen in de bediening – dat is niet gericht tégen mannen of leiderschap, het is een boodschap vóór Gods gehele gemeente, om in eenheid verder op te trekken en Gods kracht openbaar te zien worden. Dit is dus ook geen boodschap van emancipatie (“zo nu zijn wij ook eens aan de beurt”…. / “wij hebben ook onze rechten…”) of rebellie. Dit gaat om eenheid en gezamenlijke kracht, naar het beeld en gelijkenis zoals God dat vanaf Adam en Eva duidelijk heeft gemaakt, en waarin man en vrouw elkaar eren en bevestigen.

Vanaf het begin van de schepping is de vrouw altijd de drager, de bewaarder en de voortbrenger geweest van het leven dat God geeft. Niet voor niets dat de vijand hier vanaf dag één bovenop heeft gezeten om de vrouw mét dit leven uit te schakelen! God had zo’n fantastisch plan gemaakt voor Zijn mensen, en toch hebben diezelfde mensen hierin vanaf de eerste dag onjuiste beslissingen gemaakt. Was dit het einde van Gods plan met de mensheid? Geenszins! Vanaf die eerste dag na de zondeval, zei God: Ik ga met jullie door! Mijn leven gaat in jullie leven overwinnen! Jullie zijn en blijven mijn kinderen! En meer dan ooit daarvoor was Gods opdracht aan Eva: jij gaat Mijn leven voortbrengen!

Vanuit FMF vinden we het belangrijk om een goed Bijbels fundament te leggen als het gaat om vrouwen in de bediening. We móeten met elkaar weten wat er in de Bijbel staat, en wat God zegt over vrouwen. Te lang hebben we ons als christenen laten beroven van de rijkdom die God hierin schenkt. Om die reden hebben we het afgelopen jaar een hele serie Debora-seminars gehouden door het hele land, waar Lineke Blijdorp heeft gesproken over deze zaken.

Samen ontdekken we het belang van de onmisbare zalving, voor mannen en vrouwen, om effectief te kunnen zijn in het werk met de Heilige Geest. Waarom was de positie van Maria Magdalena hierin zo uniek? Deze vrouw, die als enige niet alleen Zijn zalving zoekt op haar leven, maar juist zélf Hem haar zalving en aanbidding brengt.

Maar ook… wat zegt Paulus nu precies over dit onderwerp in die bekende “zwijgteksten”? mag de vrouw nu wel spreken of niet in de gemeente? Deze teksten leiden vaak tot onrust en verwarring. Wat staat er nu wel, en wat niet?

Ook in het komend seizoen zien we er weer naar uit om in zoveel mogelijk gemeentes en groepen onderwijs te geven over dit onderwerp!

Houd de website en de FB pagina van FMF in de gaten om te zien waar de nieuwe Debora-seminars zullen plaatsvinden!

Daarnaast bieden we vanaf komend seizoen ook een vervolg-traject aan, aan gemeentes die (h)erkennen dat zij vrouwen met een roeping voor een (full time) bediening (ministry) in hun midden hebben, en die graag willen dat deze vrouwen ook daadwerkelijk op hun plaats en bestemming komen. Hetzij in de muziek, hetzij in worship, hetzij in prediking, etc etc. Wanneer je hier vragen over hebt, neem dan vooral contact op met Hans Tims of met Lineke Blijdorp.

We roepen gemeenteleiders en voorgangers op om open te staan voor deze geweldige beweging van God, waarmee het leger voor Zijn Koninkrijk zoveel completer en sterker wordt. We hebben elkaar nodig, juíst in deze oogsttijd!

“Women in Ministry”, niet ons idee maar Zijn plan!

 

 

 

Cursus Spreken voor Vrouwen