Why stand alone if we can go together?

Agenda


Cursus Spreken voor Vrouwen


 

   FMF SPREKERSCURSUS VOOR VROUWEN

 

                                                             o.l.v. LINEKE BLIJDORP

      

Jouw roeping als vrouw
Sommige vrouwen weten al dat ze een roeping hebben waarbij ze letterlijk het Gods woord uitleggen aan mensen. Dit kan zijn binnen kinderwerk, bij de tieners, als spreker in de dienst of bij een alfa cursus, of als evangelist op straat of elders gewoon op je werk. Achter elke christenvrouw zit een verhaal en het is mooi als we dat delen.

 

Spreken voor een publiek
Spreken vanaf een podium of voor een groep mensen kan eng zijn als je dat niet gewend bent. Predikers, advocaten, politici – mensen die de hele dag niet anders doen, draaien er hun hand niet voor om. Maar als je daar niet veel ervaring in hebt, kan het wel gebeuren dat je letterlijk met de vlekken in je nek staat, nerveus en onzeker bent en dat je nauwelijks uit je woorden komt, terwijl je zo mooi verhaal hebt om te vertellen. Het is mooi als je je verhaal niet allemaal van papier hoeft te doen, maar gewoon vanuit je hoofd en vanuit je hart, met enkel een paar aantekeningen.

Denk je dat dit alles voor jou onmogelijk is?

Begin klein en groei uit tot dat wat God voor jou in petto heeft.

En vergeet niet: Híj heeft je nodig, én deze wereld heeft jouw inzet nodig!

Cursusdoelen: Deze cursus is opgezet om je te introduceren tot de belangrijke, en ook praktische ideeën en richtlijnen voor spreken voor groepen, prediking en onderwijs. Tijdens deze cursus zul je het volgende leren:

 1. Spreektechnieken
 2. Het verschil tussen prediking en onderwijs.
 3. Hoe prediking praktisch kan worden voorbereid.
 4. Hoe onderwijs/speech/presentatie  praktisch kan worden uitgewerkt.
 5. Hoe jij succesvol kunt zijn in prediking en onderwijs.

 

 

3 daagse CONFERENTIE met Dean Radtke (USA)


19 September 2019 Zwijndrecht   3-daagse FMF Conferentie met Dean Radtke (i.s.m. Nehemia Ministries)

20 September 2019 Zwijndrecht   3-daagse FMF Conferentie met Dean Radtke (i.s.m. Nehemia Ministries)

21 September 2019 Zwijndrecht   3-daagse FMF Conferentie met Dean Radtke (i.s.m. Nehemia Ministries)

 

     

 

 

 

 

FMF IJsselstein Speciale Dag Vijfvoudige bediening


 

FMF STUDIEDAG: HET BELANG VAN DE VIJF-VOUDIGE BEDIENING

Zaterdag 5 oktober organiseert FMF (Friends For Ministries in Fellowship) in IJsselstein een bijzondere studiedag over het belang van de vijf-voudige bediening.

In de brief aan de gemeente van Efeze spreekt de apostel Paulus over vijf bedieningen die zijn gegeven aan het Lichaam van Christus, voor een specifieke tijd en een specifiek doel;

Tijdens deze studiedag welke wordt geleid door Hans Tims, wordt uitgebreid ingegaan over het hoe en waarom van de vijf-voudige bediening. Alle belangrijke onderwerpen zullen dan ook de besproken worden, terwijl er aan het eind van de dag gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen.

Onderwerpen die onder andere behandeld zullen worden:

 • Vijf-voudige Bediening als Genadegaven
 • Doel van de Vijf-Voudige Bediening
 • Schaduwbeelden van de Vijf-Voudige Bediening
 • Roeping, kwalificaties, bediening en erkenning van de Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar

 

 • APOSTEL
 • Rangorde Apostelen
 • Is de Apostel nog van deze tijd?
 • Apostel en Profeet als fundament

 

 • PROFEET
 • Definitie van een Profeet
 • Verschillende soorten Profetie
 • Profeten in het Oude en Nieuwe Testament

 

 • EVANGELIST
 • Christus DE Evangelist
 • Fillipus, de voorbeeld Evangelist
 • Verschillende soorten Evangelisatie

 

 • HERDER
 • Herders in het Oude en Nieuwe Testament
 • Verantwoordelijkheden van een Herder
 • Valse Herders

 

 • LERAAR
 • Definitie van de Leraar
 • Nieuw Testamentische bediening van de Leraar
 • Niveaus van Leraars

Adres: New Testament Church (NTC IJsselstein), Duitslandstraat 9, IJsselstein

Tijd: van 10.00u – 16.00u (inloop vanaf 10.00u: Registratie, koffie en thee)

Kosten: E 12,50 incl. koffie, thee, lunch en studiemateriaal

               Note: Vrienden van FMF vrij toegang!

Opgaaf (verplicht):info@friendsforministries.nl

 

International Prophetic School Vrijdag 11 oktober + Zaterdag 12 oktober – IJsselstein


PROFETISCHE SCHOOL
De International Prophetic School is ontwikkeld om een nieuwe generatie profeten op
te leiden op elk niveau van de profetische bediening. De school wil mannen en vrouwen
toerusten door middel van Bijbels onderwijs over de profetische bediening en om het
profetische te activeren en over te dragen aan de hand van 40 jaar persoonlijke ervaring.
Dit onderwijs wordt aangeboden aan ieder niveau van leiderschap en aan iedereen die
geïnteresseerd is in de profetische bediening.
De school bestaat uit twee jaar Bijbelstudie, activering van de geestelijke gaven en kan
leiden tot een derde jaar selectieve en persoonlijke (1 op 1) begeleiding en coaching door
Stephen en Rita Fedele.
Meer informatie: FRIENDSFORMINISTRIES.NL

Omschrijving

Datum

Tijden

FMF IJsselstein Speciale Dag Vijfvoudige bediening 05 oktober 2019 10:00 tot 16:00
ZATERDAG 5 Oktober organiseert FMF IJsselstein een speciale dag voor iedereen die belangstelling heeft en/of meer wil weten over de vijfvoudige bediening. Meer informatie: FRIENDSFORMINISTRIES.NL