Why stand alone if we can go together?

PROFETISCHE ZOOMMEETINGS MET STEPHEN EN RITA FEDELE


Geliefde broeder Ronald,

PROFETISCHE ZOOMMEETINGS MET STEPHEN EN RITA FEDELE OP VRIJDAG 19 MAART EN VRIJDAG 26 MAART OM 19u.

               “Het belang van het profetische in deze tijd van corona”

Geliefde Vrienden van FMF,

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona problematiek hoopt het apostolisch en profetenechtpaar Stephen en Rita Fedele in het najaar van 2021 weer in Nederland te zijn om in vele verschillende gemeenten weer persoonlijk te dienen met het Woord van God.

Zij kunnen niet wachten om u weer te ontmoeten, laten u intussen hartelijk groeten en bidden voortdurend voor de leiders en de kerk in Nederland.

Als trouwe en belangrijke vrienden van FMF hebben wij Stephen en Rita Fedele gevraagd om juist nu een tweetal Profetische Zoommeetings te organiseren met de aangesloten vrienden van FMF. Zij hebben daar volmondig “Ja” op gezegd, zodat wij heel blij zijn u te kunnen laten weten dat wij nog deze maand twee zoommeetings hebben gepland waar Stephen en Rita het belang van het profetische, juist in deze onzekere tijd, zullen onderstrepen en ook via Zoom profetische woorden over de deelnemende leiders zullen uitspreken.

De eerste meeting is vrijdag 19 september om 19 uur en de tweede meeting is een week later op vrijdag 26 maart eveneens om 19 uur.

Op één van deze dagen bent hiervoor als echtpaar of alleen van harte uitgenodigd. Indien nodig wordt er voor vertaling gezorgd.

Aanmelding kan via info@friendsforministries.nl met vermelding wel of geen vertaling. Na aanmelding, met voorkeur van datum, ontvangt u een bevestiging met de inloggegevens voor de betreffende zoommeeting.

Geef u snel op en wij zien er naar uit u veilig en via Zoom weer te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet en Gods rijke zegen gebeden,

Namens FMF,

Hans en Esther Tims