Why stand alone if we can go together?

Leaders Meeting met Paul Martini (USA)


SAVE THE DATE!:

Come Holy Spirit Conference 2019 – Pastors & Ministering Leaders Meeting met Paul Martini (USA)

                                                            REGISTER? Click here

UITNODIGING
PASTORS & LEIDERS BIJEENKOMST

*For english, see below.

Speciaal voor Pastors en Leiders is er op vrijdagmiddag een Come Holy Spirit Pastors en Leiders-bijeenkomst georganiseerd met evangelist Paul Martini. 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Pastors en Leiders- bijeenkomst met Paul Martini voor onderwijs, de overdracht en activering van de gaven en de doop in de Heilige Geest. 

Datum: vrijdag 7 juni
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Kosten: gratis
Locatie: New Testament Church IJsselstein

Registreren voor CHS Pastors & Leiders bijeenkomst?  Klik hier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION PASTORS & MINISTERING LEADERS MEETING

Special meeting for Pastors and Ministering Leaders meeting with evangelist Paul Martini on Friday June 7th, 2019.
We hereby invite you to the Pastors and Ministering Leaders Meeting with Paul Martini for teaching, impartation and activation of the gifts of the Holy Spirit. 

Date: Friday June 7th 
Time: 16:00-18:00
Admission: Free
Location: New Testament Church IJsselstein

Register CHS Pastors & Ministering Leaders Meeting?  Click here

                           

                                                                        Spreker Paul Martini

                                                            *For English, see below.

Paul Martini, een Evangelist bij Global Awakening, reist de wereld rond om mensen te onderwijzen, te trainen en de gaven van de Heilige Geest over te dragen. Hij heeft gedient in dertig naties en gepreekt op vijf contintenten. Tijdens zijn reizen heeft hij gezien hoe blinde ogen werden hersteld, hoe doven weer gingen horen en hoe lammen ging lopen door de helende kracht van de Heilige Geest. Paul Martini dient momenteel Global Awakening als Evangelist en Eventmanager. Daarnaast is hij momenteel zijn Masters of Divinity aan het afronden aan Regent University. Paul heeft recent een nieuw boek geplubiceerd met de Baker Publishing Group over zijn levensboodschap; De Kracht van Gods Vrede. Het boek is verkrijgbaar vanaf augustus 2019.   
------------------------------------------------

Paul Martini, an Associate Evangelist with Global Awakening, travels the world extensively training, teaching and imparting the gifts of the Holy Spirit. He has ministered in 30 nations and has preached on 5 different continents. Throughout his travels, he has seen blind eyes restored, deaf ears opened, and the crippled walk through the healing power of the Holy Spirit. He currently  serves Global Awakening as Associate Evangelist & Director of Events for Global Awakening. He is currently completing his Masters of Divinity at Regent University.  Paul has recently published a new book with Baker Publishing Group based on his life's message The Power of God's Peace and will be available August 2019.

aankomende agenda

  • event1
    07 september 2019
    Cursus Spreken voor Vrouwen in Eindhoven
  • event1
    14 september 2019
    FMF IJsselstein Speciale Dag Vijfvoudige bediening
bekijk de complete agenda